Přinášíme první ze série článků zaměřených na budování úkrytu pro přežití.

Zdravý člověk dokáže bez potíží přežít několik týdnů bez přísunu jídla a několik dní bez vody. Pokud však, zejména za nepříznivých podmínek, není k dispozici vhodný úkryt, může být smrt otázkou několika hodin. Vhodný přístřešek dokáže chránit před deštěm, sněhem, a sluncem. Dále také poslouží jako tepelná izolace a v neposlední řadě jako bariéra před nevítanými hosty v podobě hmyzu či drobné zvěře. Pokud je přístřešek vystavěn s ohledem na okolní terén, může poskytnout úkryt před zraky nepřátelských jednotek. V tomto případě se úkryt stane místem, kde může voják nejen odpočívat, ale využívat jej také jako skladiště výstroje a zásob, které aktuálně nepotřebuje pro plnění úkolu.

Rozhodujícím faktorem při budování úkrytu je výběr vhodného umístění. To je vhodné provádět pokud možno v dostatečném předstihu (pokud je to možné) a s ohledem na následující podmínky:

  • Doba plnění úkolu (Dojde během pobytu ke změnám ročního období? Jaký vliv mohou hrát pravidelné změny počasí?)
  • Charakter úkolu (Ovlivní například dobu, během které budeme mimo stanoviště, a zvýší tak důraz na pasivní ochranu, tedy co nejlepší možnost zamaskování)
  • Charakter terénu (Pod horským srázem nás může nepříjemně překvapit horský zával, naopak na vrcholku kopce budeme snadněji viditelní ze vzduchu; meandrující řeka může při zvýšené hladině měnit tok. Obecně se doporučuje volit co nejméně přístupný terén – čím nepohodlnější bude přístup k místu, tím menší bude mít nepřítel motivaci, aby nás překvapil svou návštěvou)
  • Aktivita nepřítele v dané oblasti (Vzpomeňte na příběh hlídky Bravo Two Zero v Iráku, která byla při plnění úkolu odhalena místním pastevcem)
Výběr místa pro úkryt

Kromě zhodnocení výchozí situace podle výše uvedených bodů bychom měli brát ohled na další podmínky:

  • Dostatek materiálu na vybudování úkrytu
  • Minimálně dvě přístupové cesty – jen hlupák by se ukrýval v pasti
  • Zvířata – rozhodně nestavět na jejich stezkách; mraveniště v okolí úkrytu také neposkytuje příliš pohodlí
  • Dostatečný výhled ze stanoviště – není důležité jen nebýt viděn, musíme také vidět
  • Místo musí umožňovat radiové spojení
Přístřešek, úkryt
Provizorní přístřešek, úkryt

Ne všechny okolnosti je možné zjistit ihned, v případě budování dlouhodobého stanoviště se tedy doporučuje v závislosti na možnostech věnovat určitý čas pozorování a sběru informací o okolí (pokud nám tyto informace nebyly poskytnuty již dříve). Rozhodně se vyplatí ztratit jeden až dva dny průzkumem, než zabít mnohonásobně delší čas budováním stanoviště, které budeme později muset kvapem opustit.