Články zaměřené na historická témata

Jak by vypadala mobilizace v září 1938 pod taktovkou současné

Mobilizace v roce 1938 udělala dojem na celý svět zejména díky rychlému provedení a velkému odhodlání obyvatel (i když pomineme skutečnost, že nám to nakonec k ničemu nebylo). V následujících bodech se pokusím satiricky odhadnout, jak by asi tehdy mobilizace dopadla pod taktovkou současné vlády.

Likvidace R. Heydricha – kolorované fotografie

K letošnímu výročí obrany výsadkářů v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici jsem si vdechnout trochu barev dobovým fotografiím souvisejícím s operací, při které byl zlikvidován Reinhard Heydrich.

Izraelsko-arabský konflikt – Šestidenní válka (ve stručnosti)

Sdělovací prostředky neustále přinášejí informace o konfliktu probíhajícím v oblasti Blízkého východu – právem může být považován za jeden z nejdéle trvajících konfliktů v lidské historii, neboť kořeny problémů v izraelsko-arabských vztazích sahají až do starověku.

Po genetických stopách Féničanů

Nová studie popisuje sofistikovanou genetickou strategii, která pomáhá poodhalit cestu za hranice dosavadních historických záznamů o výrazné civilizaci, která v prvním tisíciletí před naším letopočtem ovládala Středomoří.

Bitva o Mirbat (1972) – triumf britské SAS

Omán se v roce 1970 mohl chlubit pouze 10 kilometry asfaltované silnice (k čemu také, když pořízení auta vyžadovalo získání osobního povolení sultána), elektřina byla zavedena pouze v Maskatu a Muttrahu a obyvatelé, kteří potřebovali lékařskou pomoc, měli k dispozici pouze jednu nemocnici. Hlavní skutečností, která tuto zemi činila atraktivní v měřítku překračujícím Blízký východ, byl životně důležitý Hormuzský průliv. Ten se vždy těšil zájmu Velké Británie. A nejinak tomu bylo i v době, kdy